ĐỊA CHÍ B̀NH ĐỊNH

                                                                        

TẬP:

 

B̀NH ĐỊNH DANH THẮNG VÀ DI TÍCH

 

Mở đầu         

 

Chương I:  Danh thắng

 

1.Đầm Trà Ổ  

2.Chùa Hang  

3.Suối khoáng Hội Vân

4. Đầm Đạm Thuỷ-Cửa Đề Gi          

5.Núi Bà-Ḥn Vọng Phu

6.Hầm Hô       

7.Gành Ráng-Tiên Sa

8. Đầm Thị nại-Bán Đào Phương Mai

9. Đảo Yến Quy Nhơn

 

Chương II:  Dấu tích Chiêm đô

                       

1.Thành Vijaya

2.Tháp Cánh Tiên

3.Những di vật c̣n lại

4.Tháp Phú Lốc

5. Phế tích tháp Tân Kiều, Chà Rây và trung tâm gốm Lai Nghi

6.Thành Cha

7.Di tích khu ḷ gốm G̣ Sành

8.Di tích khu ḷ gốm Trường Cửu

9.Thành Thị Nại

10.Tháp B́nh Lâm

11.Tháp Bánh Ít và những phế tích phụ cận

12.Tháp Thủ Thiện

13.Khu tháp dương Long

14.Các trung tâm gốm cổ trên đất Tây Sơn

15.Tháp Đôi

 

Chương III:  Di tích Tây Sơn

 

1. Làng Phú Hạ - Quê ngoại của các lănh tụ Tây Sơn

2. Điện Tây Sơn

3. G̣ đá đen

4. Bến Trường Trầu

5. Từ đường Vơ Văn Dũng

6. Từ đường Bùi Thị Xuân

7. Phủ thành Tây Sơn

8. Tân phủ Càn Dương

9. Thành Hoàng Đế

10. Thánh Chánh Mẫn

11. Băi Nhạn – Núi Tam Ṭa

 

Chương IV:  Kháng Pháp và Cách mạng

 

1. Lăng Mai Xuân Thưởng

2. Bàu Sấu

3. Nhà thờ Tăng Bạt Hổ

4. Huyện đường B́nh Khê

5. Nơi thành lập chi bộ Hồng Lĩnh

6. Nơi thành lập chi Bộ Cửu Lợi

7. Chiến thắng Phù Li

8. Chiến thắng Chợ Cát

 

Chương V: Chống Mĩ cứu nước

 

1. Nhà lao số 9

2. Cầu B́nh Trị - Đập Cây Kê

3. Tờ Lok - Tờ Lek

4. Căn cứ Núi Bà

5. Cầu Mục Thịnh

6. Chiến thắng An Lăo

7. Chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

8. Đồi Mười

9. Khách sạn Việt Cường

10. Chứng tích về những vụ thảm sát đẫm máu

11. Chiến thắng Thuận Ninh

12. Dốc Bà Bơi

13. Chiến thắng Nhơn Tịnh – Xuân Sơn

14. G̣ Mả Tổ

15. Di tích Đài Phát Thanh

16. Chiến thắng Núi Một

17. Chiến thắng G̣ Loi

18. Ḥn Bồ - Truông G̣ Bông

19. Chiến thắng Hoài Ân

20. Căn cứ Đệ Đức

21. Băi biển Quy Nhơn

 

Chương VI: Lịch sử - Văn hóa

 

1. Chùa Nhạn Sơn

2. Đền thờ Đào Duy Từ

3. Chùa Thập Tháp

4. Chùa Linh Phong

5. Chùa Hàm Long

6. Chùa Long Khánh

7. Căn cứ Truông Mây

8. Mộ Đào Tấn

9. Đ́nh làng Vinh Thạnh

 

Kết Luận

Phụ Lục

 

1. Danh mục các Danh thắng và Di tích B́nh Định

2. Bản đồ vị trí các danh thắng và di tích

3. Thư mục các sách tham khảo chính

 

-----------------------------------------------------