SƠ ĐỒ HỆ TUẦN HOÀN

 

                                                                                Tác giả: Trần Ngọc Oanh
                                                                                Đơn vị công tác: Trường THCS Phước Sơn - Tuy Phước.
                                                                                Ngày tạo ra giải pháp: 10/2004
                                                                                Đạt giải: Giải Khuyến khích

 

 

* MÔ TẢ GIAI PHÁP:


Giải pháp kỹ thuật “Sơ đồ hệ tuần hoàn” được sử dụng giảng dạy trong chương tŕnh sinh học lớp 7 và 8 sử dụng bảng điện thay thế tranh vẽ với sự lưu chuyển liên tục của ḍng điện (mô phỏng ḍng máu) trong mạch để giải quyết một số vấn đề c̣n tồn tại ở tranh vẽ.
 

Giải pháp được thiết kế sử dụng mạch điện nháy để thể hiện được sự lưu chuyển của ḍng máu theo một chiều xác định. Đồng thời với các bo mạch điện tử được thiết kế hoạt động ngắt quăng ở từng giai đoạn, công tắc 3 chiều để thay đổi tốc độ sẽ có tác dụng giúp học sinh chủ động trong việc tiếp thu bài học.
Mạch điện được cấu tạo đặc biệt với bốn bo mạch thực hiện hoạt động của ḍng đèn led (ḍng máu) ở 4 giai đoạn:
 

- Giai đoạn 1: Ḍng máu đi từ tâm thất phải (đỏ thẫm) theo động mạch phổi đến phổi (mao mạch phổi) thực hiện trao đổi khí.
- Giai đoạn 2: Ḍng máu đi từ phổi theo tĩnh mạch phổi về tâm nhĩ trái (vận chuyển máu đỏ tươi trở về tim để đi vào ṿng tuần hoàn lớn).
- Giai đoạn 3: Ḍng máu đi từ tâm nhĩ trái xuống tâm thất trái đến động mạch chủ, đến hệ thống mao mạch cơ thể thực hiện trao đổi chất qua môi trường trong cơ thể.
- Giai đoạn 4: Sau khi thực hiện trao đổi chất ở môi trường trong, ḍng máu đi theo tĩnh mạch chủ đổ về tâm nhĩ phải của tim.

* HIỆU QUẢ KINH TẾ - XĂ HỘI:


- Sử dụng bảng “Sơ đồ tuần hoàn” bằng ḍng điện giúp học sinh tận dụng các kỹ năng: quan sát, nhận xét, khái quát hóa vấn đề để rút ra kiến thức mới.
- Học sinh có thể phân biệt rơ hai ṿng tuần hoàn lớn - nhỏ trong cơ thể và sự lưu chuyển của máu trong hai ṿng tuần hoàn này.
- Cũng qua mô h́nh này, giáo viên bộ môn có thể thiết kế các hoạt động tṛ chơi vận dụng trong bài học, có thể thay đổi tốc độ của ḍng điện tùy thuộc vào từng đối tượng học sinh.