Các tổ chức Khoa học công nghệ
    Chương trình, đề tài, dự án Khoa học công nghệ
    Cơ sở dữ liệu
    Sở hữu trí tuệ
    Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
    Thị trường Công nghệ - Thiết bị
    Văn bản pháp luật
    Thủ tục hành chính
    Tạp chí KHCN
    ĐỊA CHÍ BÌNH ĐỊNH
    Hỏi đáp
  Tìm kiếm:
 
 

Truy cập:

3533815

Đang online:

9

  
>>  TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Một năm hoạt động khoa học và công nghệ

 

Năm 2009, mặc dù có ảnh hưởng do suy thoái kinh tế, thiên tai lũ lụt, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, nỗ lực của cơ quan quản lý, các đơn vị trực thuộc các đơn vị thực hiện đề tài… hoạt động KH&CN đã hoàn thành nhiệm vụ và đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra đóng góp cho sự  phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dưới đây là tóm tắt một số kết quả đạt được.

 

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2009

1. Công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu và trình UBND tỉnh ban hành các văn bản:

- Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh 

- Dự án: Xây dựng Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Bình Định đến năm 2020.

- Tổ chức thực hiện chế độ chính sách khuyến khích đối với nhân lực có trình độ cao năm 2009 cho 75 đối tượng, với tổng kính phí 1.042.500.000 đồng.

- Hỗ trợ kinh phí cho 3 doanh nghiệp, áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng  theo
ISO 9001; đạt giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2009, với tổng số tiền là 60 triệu đồng.

2. Quản lý Nhà nước về KH&CN.

2.1. Công tác  tổ chức - cán bộ.

 Trình và được UBND tỉnh phê duyệt các đề án, văn bản sau:

- Đề án tổ chức bộ máy của Sở theo Thông tư liên tịch số 05 của Bộ KH&CN và Bộ Nội vụ.

- Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn  của Sở KH&CN; sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường- Chất lượng.

- Gia hạn và chuyển đổi cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

- Phối hợp với UBND các huyện và thành phố Quy Nhơn triển khai nhiệm vụ quản lý hoạt động KH&CN cấp huyện, thành phố. Kết quả, các đơn vị hành chính này đã phân công một phó chủ tịch huyện, TP phụ trách, chỉ đạo hoạt động quản lý KH&CN cấp huyện; phòng Kinh tế và phòng Công thương đã bố trí một lãnh đạo phòng, một chuyên viên kiêm nhiệm công tác quản lý KH&CN của địa phương.

- Trong năm 2009 toàn ngành đã cử 6 cán bộ học cao học, 1 cán bộ tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị, 1 cán bộ tốt nghiệp Trung cấp chính trị, 1 cán bộ học lớp QLNN ngạch chuyên viên cao cấp, 3 cán bộ học lớp QLNN ngạch chuyên viên chính, 3 cán bộ dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên viên chính đạt kết quả. 65 lượt cán bộ được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học. Cán bộ của ngành được cử đi học có 100% hoàn thành chương trình học và đạt kết quả tốt.

2.2. Công tác quản lý khoa học.

- Đã tổ chức triển khai 15  đề tài, dự án thực hiện mới trong năm 2009. Đã nghiệm thu 21 đề tài, trong đó có 08 đề tài xếp loại xuất sắc, 12  khá, 01 đạt. Một số đề tài được ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

- Công tác kiểm tra đề tài được thực hiện đúng theo quy định

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2010 theo hướng dẫn của Bộ KH&CN, tổng hợp và đề xuất trình UBND tỉnh  phê duyệt danh mục  20 đề tài, dự án năm 2010.

2.3. Quản lý công nghệ, SHTT, an toàn bức xạ.

 - Sở đã tham gia góp ý dự thảo “Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định”, tham dự thẩm định thiết kế cơ sở 3 dự án thủy điện, và xử lý nước thải. Tham gia xét thầu 14 dự án, nghiệm thu thiết bị công nghệ của 4 đơn vị; tham gia hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, tài sản thanh lý nhiều vụ việc.

 - Phối hợp giải quyết tranh chấp quyền SHCN đối với nhãn hiệu Bàu Đá.

- Rà soát, lập danh mục các sản phẩm truyền thống, đặc sản gắn với tên địa danh của tỉnh có khả năng đăng ký bảo hộ quyền SHCN và gửi cho Cục SHTT theo yêu cầu.

- Đã hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký 28 nhãn hiệu hàng hóa. Thẩm định và cấp phép 17 thiết bị X-Quang y tế của các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh.

2.4. Thông tin KH&CN.

- Xuất bản kỷ yếu 30 năm hoạt động KH&CN (1978-2009) và xuất bản 12 số tạp chí KH&CN  (trong đó có 1 số kép). Góp phần tuyên truyền, phổ biến thông tin về KH&CN của tỉnh.

 - Phối hợp với Đài Phát thanh -TH tỉnh, duy trì mỗi tuần một chuyên mục KHCN.

- Cập nhật thường xuyên các tin tức, bài viết mới cho Website của Sở. Hoàn thiện các nội dung số hóa nguồn đề tài, dự án từ năm 2001-2007.

- Tham gia tổ chức Hội thi tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XV/2009.

- Theo dõi, báo cáo và đôn đốc các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

2.5. Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Năm 2009 Sở tổ chức 5 lớp tập huấn về công tác tiêu chuẩn chất lượng cho doanh nghiệp, 02 lớp tập huấn về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng bạc và sử dụng thiết bị y tế. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật về lĩnh vực đo lường, chất lượng cho các doanh nghiệp.

Công tác tiêu chuẩn. Đã bổ sung 48 tiêu chuẩn Việt Nam, 44 quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn xây dựng 46 tiêu chuẩn cơ sở, phổ biến áp dụng 41 tiêu chuẩn Việt Nam và 2 quy chuẩn kỹ thuật của 29 cơ sở.

Công tác quản lý đo lường.   Năm 2009 đã thực hiện kiểm định  26.646 phương tiện đo (đạt 102% KH), thu phí và lệ phí 510,2/470 triệu đồng (đạt 108% KH) và nộp ngân sách Nhà nước đúng quy định.

 Công tác quản lý chất lượng hàng hóa. Việc hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp áp dụng thành công các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, tham gia hàng Việt Nam chất lượng cao đã có tác động rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp. Đã hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho 2 doanh nghiệp, 16 doanh nghiệp thực hiện mã số mã vạch, trong đó có 5 doanh nghiệp được cấp mã số mã vạch, tiếp nhận công bố hợp chuẩn 19 sản phẩm của 2 doanh nghiệp.

Về hỏi đáp hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) trên địa bàn tỉnh, từng bước đáp ứng được yêu cầu của các ngành, các doanh nghiệp trong tỉnh. Đã tiếp nhận 1.456 thông tin cảnh báo từ Văn phòng TBT Việt Nam, đã xử lý gửi đến các sở, ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 127 thông tin.

2.6. Công tác thanh tra KH&CN.

- Đã tổ chức 7 cuộc thanh tra đối với 238 cơ sở, trong đó có 37 cơ sở vi phạm, chiếm 15,54% (số cơ sở vi phạm tăng 5,34% so với năm 2008), phạt tiền 116,4 triệu đồng. Qua thanh tra đã phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với những cơ sở có hành vi vi phạm.

 

- Tiếp nhận 3 đơn thư khiếu nại tố cáo và giải quyết 1 trường hợp theo thẩm quyền và đúng quy định.

 

2.7. Thực hiện cải cách hành chính.

- Sở KH&CN đã sử dụng phần mềm văn phòng điện tử (M-OFFICE) trong công tác quản lý, điều hành đạt kết quả tốt, hiệu quả công tác quản lý hoạt động của ngành được nâng cao. Tiện ích trong kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của cơ quan,  tiết kiệm chi phí in ấn, văn phòng phẩm, thời gian họp....

- Văn phòng Sở và Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đã áp dụng và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN  ISO 9001:2000

 - Sở đã thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý hoạt động KH&CN trên 4 lĩnh vực với 16 thủ tục (hoạt động KH&CN: 6,  sở hữu trí tuệ: 2,  năng lượng nguyên tử - an toàn bức xạ hạt nhân: 4,  tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 4). Thực hiện công bố công khai các loại thủ tục, quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định để  tổ chức và nhân dân biết thực hiện thuận lợi. Trong quá trình thực hiện không có cá nhân nào tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, trái thẩm quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân.

3. Hoạt động  sự nghiệp KH&CN.

Các đơn vị sự nghiệp KH&CN trực thuộc Sở đã tập trung triển khai thực hiện Đề án tự chủ theo Nghị định 115 và 43 của Chính phủ. Doanh thu năm 2009 trên 5,7 tỷ đồng (đạt 104,1% KH)

* Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin:  Đào tạo 2 lớp lập trình viên quốc tế (LTVQT), 3 lớp kỹ thuật viên quốc tế (KTVQT), 4 lớp mạng quốc tế, 103 kỹ thuật viên nội địa, 1 lớp kỹ thuật viên đồ họa. Cấp bằng cho 166 học viên đã tốt nghiệp. Hỗ trợ xây dựng website cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Phối hợp với tỉnh đoàn triển khai chương trình tiếp sức mùa thi 2009, tổ chức hướng nghiệp cho học sinh tại các trường phổ thông trong tỉnh. Doanh thu năm 2009 đạt trên 2,9 tỷ đồng (106,1% KH), thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng.

* Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm: Đã thực hiện phân tích thử nghiệm 2.618 mẫu hóa - vi sinh, cơ lý, đạt 171% kế hoạch. Hoàn thành việc chứng nhận lại
ISO 17025: 2005 và hoàn thành thủ tục công nhận thêm một số chỉ tiêu mới trong lĩnh vực hóa môi trường và vi sinh. Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 17025:2005, LAS-XD 706.  Doanh thu 1,6 tỷ đồng (đạt 100,6% KH),  thu nhập bình quân 2,3 triệu đồng/người/tháng.

* Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN: Thực hiện ứng dụng CNSH sản xuất cây giống bằng phương pháp cấy mô và chiết, ghép, giâm cành 550.000 cây giống các loại.Tổ chức triển khai 3 dự án SXTTN cấp Bộ và cấp Nhà nước với tổng kinh phí 1.746 triệu đồng; dự án đã hoàn thiện được quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng  các loại hoa,  cung cấp cây giống các loại  và tổ chức tập huấn trồng hoa thương phẩm cho các hộ nông dân trong và ngoài tỉnh, tổ chức hội nghị đầu bờ cho 300 lượt người.  Doanh thu của đơn vị 1.143 triệu đồng (đạt 104% KH),  thu nhập bình quân 1,3 triệu đồng/người/tháng.

* Quỹ phát triển KH&CN:

Kiện toàn tổ chức, hình thành văn phòng điều hành Quỹ và xây dựng khung pháp lý cho vay để đưa Quỹ đi vào hoạt động. Năm 2009 đã cho vay 01 dự án đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng gạo Vạn Phước; đã trình HĐQL Quỹ và đang tiến hành thẩm định 2 dự án cho vay trong quý I/2010 với tổng kinh phí khoảng 5 tỷ đồng. Tổng tiền lãi của Quỹ năm 2009 là 140 triệu đồng.

II/  NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2010.

1. Hoàn thành dự án:  Xây dựng Chiến lược phát triển KH&CN của tỉnh Bình Định đến năm 2020. 

2. Tổ chức triển khai 20 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện năm 2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Tổ chức nghiệm thu các đề tài, dự án đã hoàn thành. Kiểm tra các đề tài, dự án chuyển tiếp năm 2009 và thực hiện mới năm 2010.

4. Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển KHCN & nhân lực có trình độ cao theo Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND.

6. Đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện QĐ số 138/QĐ-UBND ngày 28/02/2007 ở  các sở và huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

7. Tiếp tục triển khai hoàn thành các Dự án tăng cường tiềm lực của ngành đã được UBND tỉnh phê duyệt.

8. Phối hợp với UBND cấp huyện, thành phố tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật về KH&CN, hướng dẫn công tác quản lý hoạt động KH&CN cấp huyện, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống.

9. Hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch thường xuyên của ngành về quản lý Nhà nước và hoạt động sự nghiệp KH&CN đạt doanh thu 5,5 tỷ đồng                           

                                                                                        K.O

TRONG SỐ NÀY:
Dự án góp phần bảo tồn, chấn hưng và phát triển võ Bình Định
Quỹ sẽ tính toán để chu kỳ tuần hoàn vốn có hiệu quả nhất
Người nhiều lần đoạt giải thưởng sáng tạo
Cần liên kết, hợp tác giữa trường đại học và địa phương
Đất nghề An Thái
Cùng phát triển nghề nuôi thuỷ sản bền vững ở Việt Nam
Đánh giá hiệu quả tác động các đề tài điều tra cơ bản Điều kiện tự nhiên, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ Môi trường đối với phát triển kinh tế - xã hội
Có 15,8 % học sinh tiểu học huyện Tây Sơn nhiễm Fluor răng
Nét văn hoá trong uống rượu cần của người Bahnar Kriêm
Nhìn lại giải thưởng hội thi sáng tạo lần VI
Thương hiệu một làng mai
Hương kiệu mùa xuân
 
  

 

 

KỶ YẾU KH&CN
- Giai đoạn 1991-2000
- Giai đoạn 2001-2005
- Giai đoạn 2006-2010

  Hội Nghị KH&CN các  tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ VII

Chương trình đưa  thông tin KH&CN  phục vụ phát triển KTXH nông thôn  và  miền  núi

 

  

      Website Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định.                         
      Theo Giấy phép số 231/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Văn hoá Thông tin cấp ngày 06/06/2007.
      Quản lý và nhập tin:
Phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học & Công nghệ Bình Định.
      Người chịu trách nhiệm chính: TS. Võ Ngọc Anh - Phó Giám đốc Sở.

Địa Chỉ: 68 Lê Duẩn, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

ĐT: 056.3524791 -  056.3522075   * Fax: 056.3523661.

Email: sokhcnbd@vnn.vn.